Minicamping campers versterkt Seedykkiekje

OUDEMIRDUM Op 16 februari 2018 is er een principeaanvraag ingediend voor 4 camperplaatsen bij de Betonpleats, Liemerige Wei 6 in Oudemirdum. De eigenaar wilde die plekken op de dijk in de periode van 1 april tot 1 november.

De gemeente heeft toen aangegeven dat op de dijk kamperen niet een goed idee is. Daarom is toen een nieuw plan ingediend en werd de aanvraag omgezet in camperplaatsen aan de oostkant van het erf. Omdat de gevraagde camperplaatsen gepland zijn buiten het huidige bouwvlak, kan er alleen medewerking worden verleend door toepassing van de uitgebreide procedure met een omgevingsvergunningaanvraag.

Kostbaar

Deze procedure is vrij kostbaar, zeker als het gaat om vier camperplaatsen. Er is daarom contact opgenomen met de aanvragers. Dit heeft geleid tot een nieuwe aanpassing van het plan. Het verzoek is aangepast in een verzoek voor het realiseren van een minicamping met maximaal 15 standplaatsen voor campers. Ook hier gaat het alleen om de periode van 1 april tot 1 november.

De gemeente vindt de camperplaatsen een mooie aanvulling op het agrarische bedrijf en het Seedykkiekje dat op een afstand van ongeveer 90 meter ten oosten van het agrarische bedrijf van aanvrager ligt. Toeristen kunnen hier onder andere naar het IJsselmeer en in het natuurgebied van It Fryske Gea kijken. De camperplaatsen zijn aan de oostzijde van bedrijf van aanvrager gepland, zodat er zowel een binding is met het agrarische bedrijf als met het Seedykkiekje.

Op het agrarische perceel is een groot melkveebedrijf met 275 melkkoeien aanwezig. De camperplaats is hieraan duidelijk ondergeschikt. Het verzoek past binnen het gemeentelijke beleid en er kan een kampeerterrein van maximaal 25 standplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast moeten de eventuele sanitaire voorzieningen binnen bestaande gebouwen worden gerealiseerd en mogen ze geen grotere oppervlakte hebben dan 30 m². Ook moet het nieuwe kampeerterrein zo worden aangelegd dat het past in het landschap.