SWF: 'Meer zonneparken nodig om Klimaatakkoord te halen'

Er komen mogelijk meer zonneweides in Súdwest-Fryslân. Met het huidige beleid ten aanzien van zonneweides gaat Súdwest-Fryslân de klimaatdoelstellingen namelijk echt niet halen, waarschuwt het college van B&W.

Het aanleggen van zonneweides is nu aan een aantal eisen onderhevig. Zo zijn weides in kernen kleiner dan 500 inwoners in principe verboden, tenzij door het dorp zelf opgezet. Aanvragen voor grotere zonneweides komen ook regelmatig binnen bij de gemeente. Van de achttien aanvragen in 2017-18 werden de meesten afgewezen.

Uit de evaluatie blijkt dat met het huidige beleid slechts 8 tot 20 hectare aan zonneweides aangelegd kan worden. Momenteel staan er zonneweiden gepland in Oppenhuizen (3 ha) en IJlst (2 ha). Met het oog op het klimaatakkoord is dat niet genoeg, waarschuwt het college. Met het Klimaatakkoord moet Nederland in 2030 een CO2-uitstoot hebben die 49 procent lager is dan het niveau van 1990.

Daarom wil het gemeentebestuur toekomstige zonneweideplannen die niet in het beleid passen, niet bij voorbaat afwijzen. „Wij zullen deze aanvragen daarop per geval bekijken en nagaan of we de zonneweides onder voorwaarden toch kunnen toestaan”, schrijft het college.