Weromsjen yn Gaasterlân (438)

Het is niet altijd pais en vree in de herbergen in Gaasterland. Dat merkt kastelein Jurjen Teernstra op Sinterklaasavond in december 1896. Cornelis Homma, polderwerker in Assendelft, is op bezoek bij zijn ouders Hille Martens Homma en Sied Douwes Rijpsma die woonden in ’t Sael op het Westein te Balk.

Hieronder het letterlijk overgenomen artikel uit de Telegraaf van 19 februari 1897 over de rechtszaak tegen Homma en andere betrokkenen bij de schermutselingen:

’s Avonds in de herberg van J. Teernstra werd slag geleverd, maar Cornelis was meester op alle wapens en in het boksen doorkneed, zoodat hij ’t veld behield. De koopman Jan Wagenaar kreeg eerst een paar klappen, die hem met bebloeden kop deden afdeinzen. Daarna deelde Homma onder ’t zingen van “O Margarien, o nagemaakt boter” enz. aan G. Frankena een klap uit waardoor diens sigarenpijpje brak en twee tanden losgeraakten; vervolgens kreeg Hendrik Huisman, om ’s mans eigen woorden te gebruiken “een beste lap, zoodat ik mijn verstand zocht” en tenslotte een “een niet slechter dan die van Huisman” zooals de betrokken persoon zegt – aan P van der Werf.

Het verhaal krijgt nog een vervolg:

Diezelfde avond geraakte heel Balk in rep en roer. Een door drank opgewonden bende trok naar de woning van Homma’s ouders, steeds schreeuwende dat men Cornelis wilde slachten; de ruiten der woning ingeslagen. “Dat is één, dat is twee” enz. klonk het steeds daarbij. ’t Regende steenen en er werden pogingen aangewend om de deur in te trappen niet alleen, maar Homma’s moeder, een reeds bejaarde vrouw, werd toen zij de hulp der veldwachter wilde inroepen door Johannes Pelsma geweldig geschopt.

Voor de mishandelingen en voor het intrappen van de deur door Hendrik de Winter werd een maand gevangenis geëist. Cornelis Homma en Johannes Pelsma krijgen 1 maand gevangenisstraf volgens de eis. Hendrik Huisman is vrijgesproken.

Bij de foto: De hoge gevel met de uithangborden (nu van Swinderenstraat 69) is de herberg van Sied Ykes de Jong, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra vanaf mei 1890 gehuurd door Jurjen Everts Teernstra aldus de advertentie in de Leeuwarder Courant van 18 mei 1890. Meer info over de herberg van Teernstra is te vinden op www.langsdeluts.nl

Foto en tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327