Tuin bij de Wildernis wil informatiecentrum lokale/duurzame voeding

SONDEL De eigenaren van “de Tuin bij de Wildernis” hebben bij de gemeente gevraagd of zij een informatiecentrum over lokale/duurzame vodeing mogen bouwen aan de Noorderreed 22 in Sondel.

De Tuin is al jarenlang in gebruik als kwekerij die geheel vrij te betreden is voor recreanten. De producten werden verkocht in de kas en daarnaast werd er af en toe een vrijmarkt georganiseerd. De nieuwe eigenaren willen een breder publiek aanspreken met hun plannen. Ze willen de tuin ontwikkelen als biologische kruiden- en plantensoortentuin. Ook willen ze bezoekers bewust maken van het belang van het biologisch produceren van voedsel en de lokale afzet hiervan. Dit willen zij doen door een informatiecentrum te bouwen en het organiseren van proeverijen. Bij de proeverijen worden maaltijden geserveerd die alleen met biologische producten die uit de omgeving of uit de tuin zelf komen.

Het informatiecentrum en de proeverijen zijn alleen op afspraak te bezoeken, voor maximaal 50 deelnemers en de initiatiefnemers denken aan maximaal 2 proeverijen per week. De Tuin blijft vrij toegankelijk voor iedereen. Er zal geen verkoop van producten meer plaatsvinden op het perceel. Wel gebruikt de initiatiefnemer producten van boeren uit de omgeving en zal verwijzen naar deze boeren voor de producten.

B&W is positief. De tuin heeft een grootte van ongeveer een hectare en het gebruik wijkt af van de omliggende percelen. Het is dus op kleine schaal en draagt bij aan de afwisseling van het gebied. Er worden verschillende groente- en fruitsoorten verbouwd en geteeld. Ook wordt er gefocust op minder gangbare soorten, iets dat de ecologische waarden in het gebied versterkt. Daarnaast is de tuin openbaar toegankelijk en zijn er verschillende zitplekken aanwezig. In de tuin kan de rust van het gebied worden ervaren.

Het initiatief past gedeeltelijk in het bestemmingsplan. Het grootste gedeelte van het perceel blijft in gebruik als kwekerijbedrijf. Dit past binnen de bestemming. Het realiseren van informatiecentrum en het houden van proeverijen is echter wel strijdig met het bestemmingplan. Dit kan worden opgelost via een uitgebreide procedure of een partiële bestemmingsplanherziening. De provincie Fryslân is in principe wel akkoord. Aandachtspunt van de provincie is dat voorkomen moet worden dat er sluipend een ontwikkeling van horeca en detailhandel zou ontstaan. Daarom wil ze wel strenge regels voor de proeverijen. De initiatiefnemer moet bijvoorbeeld aangeven hoevaak per week die plaats gaan vinden. Daarnaast is er ecologisch onderzoek nodig.

Tot nu toe waren er geen parkeerplekken bij de Tuin waardoor bezoekers in de berm parkeerden. De Noorderreed is een smalle straat in het buitengebied, wanneer er auto’s in de berm staan is het lastig voor landbouwvoertuigen om hier langs te gaan. De initiatiefnemers moeten daarom zelf eigen parkeerplekken aanleggen op eigen terrein.