Ets Reinder Homan symbool voor verzet zandwinning IJsselmeer

Het haventje van visser Minne Minnesma de Vries verscholen bij het Oudemirdummerklif, een van de vroegst aangekochte terreinen door de Vereniging van Natuurmonumenten, vertelt het verhaal van de schoonheid en geheimzinnigheid van het land van kliffen en ‘gaasten’, van bossen en vochtige weiden langs de oude Zuiderzeekust: Gaasterland.

Zoals wellicht bekend wordt dit bijzondere gebied bedreigd door plannen voor een grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Oudemirdum. Massaal liep de bevolking, tezamen met natuurbelangenverenigingen als Natuurmonumenten, It Fryske Gea en Bosk en Greide en wetenschappelijk ondersteund door vele deskundigen, te hoop tegen dit onzalige voornemen. Door het moedige ‘tegen-stemmen’ van de gemeenteraad van de Fryske Marren is de eerste slag gewonnen. Nu wachten we gespannen de beslissing van de Raad van State af.

Om op kunstzinnig terrein ook een bijdrage te leveren ging Reinder Homan, in samenspraak met de Vereniging van Natuurmonumenten, aan de slag met het eerdergenoemde haventje van Minne Minnesma de Vries. Dit resulteerde ineen ets (ingelijst 40 x 70 cm, beeldformaat 20 x 50 cm). Voor al de ‘medestrijders’ misschien een mooi aandenken aan dit, in saamhorigheid, optrekken tegen deze bedreiging van ons bijzondere Gaasterland. Voor alle anderen wellicht als warme herinnering aan een dierbaar verblijf in deze mooie streek. Bij Homan - Hupkens in Prent en Beeld is de werkelijke prent uiteraard te zien samen met ander Gaasterlands werk van zijn hand. Aangevuld met oude grafiek van anderen uit zijn collectie. Ondertussen werkt Sofie onverdroten door aan de kruiswegstaties voor de Boomkerk te Amsterdam. Zij vertelt u er graag over.

De tentoonstelling loopt van zondag 1 september tot en met zondag 1 december.