Weromsjen yn Gaasterlân (440)

Mirns/Bakhuizen is al meer dan 300 jaar de plaats waar een Rooms Katholieke parochie is gevestigd. Bij de hervorming in 1580 werd het praktiseren van het RK geloof in Friesland verboden en verdwenen kloosters en katholieke kerken. Deze werden afgebroken of in gebruik genomen voor protestantse erediensten.

Bakhuizen centrum van uitgebreide katholieke parochie

Toen rond 1700 de teugels daarin wat werden gevierd, werd Bakhuizen het centrum van een uitgebreide katholiek parochie die zich uitstrekte van Stavoren en Hindelopen tot Oudemirdum en van Elahuizen tot Mirns. In Bakhuizen, dat toen niet meer dan twintig huizen telde, vestigden zich katholieke priesters en werden kerkelijke ceremoniën zoals dopen en eucharistieviering gehouden; aanvankelijk in een schuilkerk. Met name op de zondagen zorgde dit voor een grote toeloop van katholieke gelovigen, die vaak al een lange reis, vaak te voet, achter de rug hadden. Na de kerkdienst was er dan ook behoefte een plek waar men even bij kon komen voor de reis terug werd aanvaard. Mogelijk is dit de verklaring ervoor dat in Bakhuizen tussen 1780 en 1900 zes herbergen waren gevestigd, waarvan er in 1950 nog drie over waren.

‘t Syltsje

Nu in 2019 zijn dit er nog twee, ’t Syltsje en het pas door de familie Hiemstra overgenomen “Licorne” in het centrum van Bakhuizen op de kruising van de St Oduphusstraat en de Havenstraat. Een herberg/cafe op deze plek bestaat al ongeveer 200 jaar en was de afgelopen 40 jaar bekend onder de naam café “De Domper”.

In de archieven is terug te vinden dat de muzikant Jolle Jacobs Dijkstra in mei 1821 geld leent van Aand Ymes Haarsma te Mirns voor “vastgoed te Bakhuizen zijnde een huis en herberg met erf en hieming”. In oktober van dat jaar doet hij aangifte van de geboorte van zijn dochter Hendrikje en geeft als beroep op ‘tapper’ en dat hij woont op MB37a, dat is het adres van het huidige ‘Licorne’.

Rein Hessels Bouma

In 1832 verkoopt hij de herberg aan Rein Hessels Bouma, die het na enkele jaren overdraagt aan zijn schoonzoon Hermann Johan Dölle, een uit Duitsland afkomstige schoenmaker die met zijn dochter Baukje is getrouwd. Hun zoon Hessel neemt de zaak over in 1873 en is daarna tot 1930 de herbergier, met een onderbreking van enkele jaren in begin 1900 wanneer zijn schoonzoon Joost Negenman de vergunning op zijn naam heeft. Op 15 Oktober 1930 draagt Hessel het cafe over aan Mebius Hettinga, die getrouwd is met de dochter van zijn tweede vrouw, Sietske Obbema.

In de tijd dat Mebius Hettinga de uitbater is, wordt het café (nu café Hettinga) al meer een plaats van plezier. Vooral na de tweede wereldoorlog worden er vergaderingen, familiefeesten en dansavonden gehouden. Deze trend breidt zich uit als Jan Damstra eind jaren ’50 het café overneemt, er een feestzaal achter bouwt en muziek- en dansavonden organiseert. Ook als zijn zwager Geert Hof en later Sjip Paulusma de zaak overnemen, zet dit zich voort. De muziekavonden in de roerige jaren ’60 en ’70 zijn een begrip in de regio, als daar artiesten optreden als The Bintangs, The Motions, The Cats, BZN, Golden Earings (dan nog met s) maar ook de Heikrekels.

Wil Domper

In 1975 neemt de Noord-Hollander Wil Domper met zijn vrouw het café over en herdopen het aanvankelijk in “De Driesprong” maar al kort daarna wordt het “café De Domper”, met daarachter de feestzaal. Tot grote muziekuitvoeringen komt het niet meer. Het uitgaansleven in Nederland is langzaam veranderd het enthousiasme van de lokale bevolking heeft door recessies en het faillissement van Mous heeft een deuk gekregen. Na 43 jaar stoppen Domper en zijn vrouw en sluiten het café.

Open Monumentendag 14 en 15 september 2019

Het thema van Open Monumentendag 2019 is “Plekken van plezier”. Deze plekken van plezier staan in het Monumentenweekend open voor bezoekers. De familie Hiemstra van Licorne in Bakhuizen heeft hiervoor met medewerking van Johan Groenewoud uit Balk en de Wurkgroep “Om it Heech hinne” een expositie ingericht over de historie van hun pand. Deze kan in dat weekend vrijblijvend worden bezocht.