Rommelmarkt voor Melodia Wijckel

WIJCKEL Op zaterdag 14 september houdt fanfare "Melodia" Wijckel weer de jaarlijkse rommelmarkt van 9.00-13.30 uur aan de Vinkebuorren 1 in Wijckel. Goederen van groot tot klein worden verkocht. Wie dat wil kan zijn huis herinrichten met meubelen van de markt, of het mooier maken door allerlei accessoires en alles wat daar tussen in ligt. Er is namelijk van alles te koop.

Net als voorafgaande jaren, is de opbrengst bestemd voor de fanfare. Iedereen in Wijckel en omgeving die nog oude spullen heeft, kan deze brengen van 9 tot en met 12 september op De Vinkebuorren 1, van 19.00-21.00 uur.

De koffie staat klaar en de toegang is vrij.