Net seure maar sjonge zoekt leden

WARNS Vrolijk, gezellig, serieus Gemengd koor Net Seure mar Sjonge bestaat sinds 1997 en zoekt nu nieuwe leden. Het staat onder deskundige leiding van Hélène Vijver en repeteert op donderdagavond in De Spylder te Warns.

Destijds zijn de leden begonnen in Café Op Warns, het derde uur was heel belangrijk en nog steeds wordt er na afloop van de repetitie even gezellig nagezeten.

Het repertoire is zeer gevarieerd en bestaat onder andere uit oude middeleeuwse muziek, licht klassiek, modern, musical, maar er is ook een kerstrepertoire.

Mensen die belangstelling hebben voor het koor, zijn van harte welkom om eens een repetitie bij te wonen. Informatie bij Renneke Piersma, rennekepiersma@online.nl, of 06 30085677