Afsluiten rotonde Sneek wekt ergernis bij ondernemers

Het experiment om de rotonde op de Oppenhuizerweg-Lorentzstraat in Sneek af te sluiten, is slecht gevallen bij ondernemers op industrieterrein Houkesloot.

Om het verkeer bij de afslag Sneek-Oost beter door te laten stromen, hadden Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat een deel van de rotonde twee weken (tot gisteren) afgesloten. Dat was een eenvoudige ingreep: er zijn dranghekken op de weg gezet. Door de afsluiting moet verkeer vanaf de Oppenhuizerweg een lus via een tweede rotonde maken voor het de stad weer in kan.

,,De gemeente hat stekken falle litten mei de kommunikaasje.’’ Christien Lycklama à Nijeholt sprak namens een ondernemerscommissie in tijdens de vergadering van de raadscommissie Doarp, Stêd & Omkriten. Bedrijven als supermarkt Poiesz (150 vrachtwagens per dag naar het distributiecentrum), oliehandel Veenema (bouwt nieuw tankstation langs de rotonde) en De Waard Grondverzet zijn vooraf niet geïnformeerd. Dat heeft ergernis gewekt. Lycklama à Nijeholt: ,,Veenema hat jierren dwaande west mei dizze ferhuzing en wie no ynienen minder goed te berikken.’’

De ondernemers willen voortaan sterker betrokken worden bij de verkeersplannen. Zij willen dat de gemeente werk maakt van een totaalplan dat ook de recreatie ten goede komt, met een fraai fietspad en wie weet een fietsbrug. ,,Sis net te gau dat soks net kin. Der is ek Europeesk jild.’’

Wethouder Mark de Man (VVD) kon de insprekers melden dat bedrijven in de buurt nu uitgenodigd zijn voor een bijpraatsessie. ,,We gaan kijken naar de maatregelen op de langere termijn. Maar ook zaken die eenvoudig lijken duren vaak langer, ook omdat het hier een rijksweg betreft.’’ Op dit moment staat het verkeer dat in de ochtend- en avondspits de afrit Sneek-Oost neemt vaak al stil op de hoofdrijbaan van de N7.