Weromsjen yn Gaasterlân (442)

Het café “De Rustende Jager” te Balk wordt in 1866 genoemd bij een openbare verkoping. Samen met een woning te Oudemirdum (sectie E 682) en een perceel bouwland te Ruigahuizen (sectie I 61 en 62). We hebben het over het huidige adres Raadhuisstraat 32. Werkman Inne Baukes Betsema (1792-1849) trouwt in 1824 met Grietje Hendriks van der Akker (1788-1866) woont op dat adres in het tweede kwart van de 19e eeuw. In die tijd was er nog geen bevolkingsregister. Bij de geboorte van hun enige dochter in Antje 1825 is het beroep van Inne nog steeds werkman. Pas bij de volkstelling van 1840 is hij kastelein. Waarschijnlijk dus al eerder. Het pand huren ze van Age Michiels Tromp, koopman te Balk. Na het overlijden van Inne staat Grietje achter de tap. Dochter Antje (1825-1889) trouwt in 1856 met arbeider Ane de Vos (1825-1910). Alleen van het café kan het gezin de Vos niet leven. Ane klust zolang hij kan bij als bosarbeider. In 1890 koopt hij het café. Tapper is zijn beroep wanneer hij in 1910 op 84-jarige leeftijd sterft. Het pand aan de Wijckelerzijde gaat weer als café in de verkoop. Brant Hylkes van der Goot uit Harich en Brant Martens van der Goot uit Sondel worden de nieuwe eigenaren. Niet voor lang. In 1912 huurt en een jaar later koopt drukker Feike Dooitze Hoekstra het en verbouwt het tot drukkerij. Niet lang daarna verrijst in de achtertuin de drukkerij van de firma Hoekstra de uitgever van de Balkster Courant. Het voormalige café is dan het woonhuis van de familie Hoekstra.

Bij de foto: achter de witte gevel bij de rode pijl was het café “De rustende jager” van Ane de Vos, links over de Luts een draaibrug met verticale as de voorloper van de huidige wipbrug die we Ossebrug noemen. Het pand geheel rechts moest in 1958 plaats maken voor de aanleg van de Ludgerusstraat.

Foto: familie de Jong, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327