Open dag voedselbank

BALK Op zaterdag 19 oktober 2019 organiseert de voedselbank een open dag ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan. Gedurende die tijd is de instelling er voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De open dag is in de Week van de Voedselbanken. Een bijzondere week. Want in deze week vallen zowel Wereld Armoede- als Wereldvoedsel dag; twee relevante thema’s voor voedselbanken.

De voedselbank zamelt immers voedsel in dat anders verspild zou worden en delen dat uit aan de armsten in de samenleving. Zo helpt Voedselbank Zuidwest Friesland huishoudens aan een voedselpakket, in zowel een deel van de gemeenten De Fryske Marren, als een deel van de gemeente Sudwest Fryslan.

De open dag valt samen met de Week van de Voedselbanken waarin zowel Wereld-Voedseldag als Wereld-Armoededag vallen, twee belangrijke thema’s van de Voedselbanken. Zij zamelen immers voedsel in dat anders verspild zou worden en delen dat uit aan de armsten in de samenleving.

Zo helpt Voedselbank Zuidwest Friesland huishoudens en alleenstaanden in de voormalige gemeenten Nijefurd en Gaasterlân-Sleat aan een voedselpakket. Het streven is om elke keer producten uit te delen die voldoen aan de Schijf van Vijf.

Anders wordt voedsel vernietigd

Niet alleen vanuit het distributiecentrum in Drachten, maar ook van bedrijven in de gemeente, ontvangen de medewerkers van Voedselbank Zuidwest Friesland producten. Veel van het eten dat zij ontvangen zou anders vernietigd worden. Dankzij speciale wetgeving van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit mogen zij, onder strikte voorwaarden, veel producten nog wel uitreiken. Natuurlijk staat de voedsel veiligheid hierbij voorop. Op de open dag kan iedereen zelf zien hoe de Voedselbank werkt en wat er zoal bij komt kijken.

De Open Dag vindt plaats op zaterdag 19 oktober van 11 tot 15 uur aan de Tjalke de Boerstrjitte 14 in Balk. Meer informatie op: www.voedselbankzwf.nl