Excursie vogeltrek Oudemirdumerklif

OUDEMIRDUM Najaar, een tijd van grote veranderingen in onze natuur. In nadering op het schrale winterseizoen bieden kruiden, struiken en bomen een overvloed aan voedsel in de vorm van vruchten en zaden. Vele dieren (en mensen) maken daar dankbaar gebruik van om reserves aan te leggen en zo de winter door te komen. Voor vogels is dat een ander verhaal. Vogels (maar ook sommige vlindersoorten!) zijn bij uitstek dieren die zich over grote afstanden kunnen verplaatsen. Hoewel er ook een aantal vogels is dat ervoor kiest onze winters te trotseren, zien we wereldwijd het merendeel op de wieken gaan om soms duizelingwekkende afstanden te overbruggen naar streken waar voedsel makkelijker is te vinden. Deze immense vogeltrek fascineert mensen al eeuwenlang.

Die vogeltrek is bepaald niet zonder gevaar, en heel wat vogels sneuvelen onderweg. Er moet vaak uitgekiend met vetreserves worden omgesprongen om de reis te kunnen voltooien. Ondiepe, voedselrijke kustgebieden zoals onze Waddenzee en IJsselmeer zijn van cruciaal belang voor lange afstand trekkers om hun energiereserves aan te vullen. Grote wateren boezemen veel (land)vogels angst in. Immers, geen plek om te rusten, noch om te eten. Dat zorgt voor stuwing langs onze kusten, en resulteert soms in enorme aantallen vogels die zich wat treuzelend gedragen. Ze wachten vaak gunstig weer af om de risico’s van de oversteek zo gering mogelijk te maken. Dat fenomeen kan bij uitstek ook langs onze IJsselmeerkust worden waargenomen. Maar ook watervogels strijken graag even neer om wat voedsel bijeen te scharrelen in het ondiepe water voor onze kust.

Op zondag 13 oktober a.s. ontvangt IVN-natuurgids Ronald Schouten u graag om 9.00 uur bij het Oudemirdumerklif (De Dollen 10 in Oudemirdum) van Natuurmonumenten om met u naar de vogels te kijken die ons die ochtend verblijden met hun aanwezigheid. Denk aan koperwieken, kramsvogels, tapuiten en paapjes.

Trek wandelschoenen aan, hang de verrekijker om de nek, en kom genieten van de vogels tegen het prachtige decor van onze IJsselmeerkust.

Het aantal deelnemers is beperkt. Daarom van tevoren aanmelden bij Ria Brouwer via ria2brouwer@gmail.com.