Inventarisatie starterswoningen Wijckel

Wijckel Bij Dorpsbelangen Wijckel heeft zich een partij gemeld die eventueel grond zou willen verkopen voor de bouw van enkele relatief goedkope woningen. Dorpsbelang is voor dat plan zodat het dorp leefbaar blijft en er ook weer jonge inwoners bij komen.

Voordat Dorpsbelang in gesprek gaat met de gemeente over de mogelijkheden of onmogelijkheden van zo’n plan wil ze zeker weten hoeveel mensen geinteresseerd zijn in betaalbare starterswoningen in Wijckel. Zij moeten dan ook bereid zijn om binnen 1 tot 3 jaar zo’n woning te kopen. De belangenorganisatie in het dorp gaat nu inventariseren wie er belangstelling heeft. Reacties kunnen naar Dorpsbelang@wikel.nl of door te bellen met de secretaris Jan Veeken op 06- 29098215.

Veel jonge mensen verlaten nu het dorp omdat ze geen huis kunnen vinden of geen betaalbare woningen kunnen lopen.