Weromsjen yn Gaasterlân (445)

Lang is de fabriek aan de Lytse Side 14 in Balk niet dicht geweest. Een aantal Gaasterlanders steken de koppen bij elkaar. Op 22 november 1911 richten ze de “Coöperatie tot aan- en verkoop en bereiding van veevoeder "de Volharding" te Balk” op. De initiatiefnemers zijn: Brant Hylkes van der Goot (*1872), veehouder en rentmeester uit Harich/ Brant Martens van der Goot (*1869), veehouder en lid van de gemeenteraad van Gaasterland uit Sondel / Wieger Jurjens Draayer (*1883) landbouwer en veehouder uit Hemelum / Luitjen Hendriks Mulder (*1868), veehouder uit Wijckel / Douwe Hylarides (*1858), veehouder uit Harich / Tjebbe Hepkema (*1882), veehouder uit Wijckel / Wiebren Sybrens de Boer (*1863), koopman en veehouder uit Wijckel / Meye Smink (*1839), veehouder uit Harich / Johan Nauta (*1854), veehouder uit Ruigahuizen / Hendrik Prins (*1891), veehouder uit Wijckel. In 1912 benoemt het bestuur van coöperatie Anne Meinesz tot directeur/boekhouder. De nieuwe organisatie timmert hard aan de weg. In de hele zuidwesthoek stelt ze wederverkopers aan om het afzetgebied voor hun producten te vergroten.

Bij de foto: links Nieuwsblad van Friesland van 13 november 1912, rechts boven Nieuwsblad van Friesland van 9 augustus 1913, rechts onder Balkster Courant van 6 november 1915,

Foto: www.delpher.nl tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327