Weromsjen yn Gaasterlân (446)

Het personeel van de veevoederfabriek De Volharding aan de Lytse Side in Balk. De foto zal gemaakt zijn tussen 1904 en 1912. Jammer genoeg zijn alle namen zijn bekend. Staand van links naar rechts 1 ? , 2 ?, 3 ? , Albert Jongstra (1862) met handzaag , 5 ? , Jan Groenewoud (1861) met schort, Roelf Groenewold (1855), 8 ?, directeur van de olieslagerij Anne Meinesz (1867), liggend niet bekend. De fotograaf staat op de plek van de pijl en kijkt in de richting van de pijl op de kadastrale kaart uit 1913. De nummer 751, 752 en 656 zijn de woningen bij de fabriek. Om de directeur te ontlasten wordt Jacob Pieters Douma (*1890 te Dokkum) uit Leeuwarden in 1912 aangesteld als boekhouder. Hij gaat in de kost bij de koperslagers familie Jelle en Pieter de Vries die aan de van Swinderenstraat 64 te Balk wonen. Hij trouwt in 1915 met de Harlingen afkomstige Sjoukje Janna Tuinstra (*1889). Ze huren tot 1916 een deel van de woning van botermaker Sietse Piers Jongsma (*1855) aan de Raadhuisstraat 65. Na het vertrek van Anne Meinesz in 1914 is Douma de aangewezen persoon het directeurschap over te nemen. En gaat vanaf 1916 net als Meinesz bij de fabriek wonen. Daar zijn hun dochter Ietje (*1917) en zoon Pieter (*1921) geboren. Onder zijn leiding komt een geheel nieuwe fabriek tot stand zoals wij die gekend hebben. Daarover meer in de volgende serie over De Volharding in Balk.

Foto en tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327