Enquête over Cultuurplein De Fryske Marren

DE FRYSKE MARREN Cultuurplein De Fryske Marren heeft een vragenlijst opgesteld voor inwoners van de gemeente.

Op het gemeentehuis wordt gewerkt aan een evaluatie van kunst- en cultuurzaken in de afgelopen jaren.

Uit die evaluatie komen bouwstenen voor het toekomstige gemeentelijk beleid over kunst en cultuur in De Fryske Marren.

Cultuurplein De Fryske Marren is gesprekspartner voor onder andere de nieuwe ambtenaar voor Cultuur Julia Tomasoa. Om dit gesprek goed te kunnen voeren wordt door Cultuurplein gezocht naar de mening van burgers over onder meer de waardering van het culturele aanbod in de gemeente.

Op de website www.cultuurpleindefryskemarren.frl staat een vragenlijst onder kopje Actueel. Invullen kost maar enkele minuten. De antwoorden worden anoniem verstuurd, dus privacy is gewaarborgd.

Inmiddels is door 100 burgers gereageerd. Hoe mee reacties, hoe gefundeerder de conclusies kunnen zijn.