Buurtbus 103 bestaat 40 jaar

HEMELUM Vorige week is een jubileumfeest gehouden vanwege het 40-jarig bestaan van Buurtbus 103.

Tijdens het jubileumfeest van 18 oktober werd Sippie de Roos uit Warns bijzonder in het zonnetje gezet. Zij heeft de gehele 40 jaar als vaste of invalchauffeur op de buurtbus gereden. Vanwege haar leeftijd moet zij als chauffeur stoppen; zij blijft de buurtbus wel behouden als bestuurslid van de Stichting.

Sinds 1 oktober 1979 rijdt buurtbus 103 zes dagen in de week de route van It Flinkeboskje, via Hemelum, Bakhuizen, Mirns, Laaxum en Warns naar het station Stavoren. De bus wordt gereden door vrijwilligers en ter beschikking gesteld door de busonderneming die het busvervoer in de provincie verzorgt. Aanvankelijk was dat de FRAM, daarna Noordnet, Connexion en nu is dat Arriva.

In de zomer van 2011 werd, als test, een alternatieve route uitgeprobeerd; een route die het station Koudum-Molkwerum aan deed. Omdat daarvan te weinig gebruik werd gemaakt, werd dit station niet vast in de route opgenomen.

De bus rijdt zes dagen in de week; niet zondag of tijdens officiële feestdagen. Het aantal passagiers varieert. Dit is afhankelijk van de aansluiting van de bus in dat jaar op het andere openbaar vervoer: de regionale bussen op It Flinkeboskje of de trein in Stavoren. In sommige jaren liep het aantal op tot 22.000 per jaar. In de afgelopen 40 jaar werden circa 5,1 miljoen km afgelegd.

De groep vrijwilligers, die de bus rijdt, varieert in aantal tussen de 30 en 40. Een vaste kern rijdt elke week een vaste rit, de overige chauffeurs vallen in wanneer een vaste chauffeur niet beschikbaar is. Om verzekeringstechnische redenen moeten chauffeurs stoppen met het rijden op de bus wanneer zij de leeftijd van 75 hebben bereikt. De buurtbus is ondergebracht in een stichting die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en het verkrijgen van de financiële middelen om de bus rijdende te houden. Dankzij de subsidie van de Provincie Friesland kan de buurtbus blijven rijden.

Het meeste wordt van de buurtbus gebruik gemaakt door scholieren die – meestal – voor het voortgezet onderwijs naar het Station in Stavoren gebracht willen worden en aan het eind van de dag weer naar huis. Daarnaast is er een groep ouderen die van de bus gebruik maakt voor het doen van boodschappen in een ander dorp of stad. Verder zijn er veel toeristen die in de zomer in de bus stappen om een begin- en/of eindpunt van een wandeling te bereiken. Uniek is, dat er langs de routes wel haltes staan, maar dat passagiers langs de route opgepikt of afgezet worden waar zij willen.

De buurtbus is altijd op zoek naar nieuwe chauffeurs, mensen jonger dan 75 jaar met een B-rijbewijs zijn altijd welkom. Na aanmelding via www.buurtbuszwf.nl volgt er nog een gratis medische keuring. Ook kunt u op deze website alle verdere informatie vinden over tijden ed.