NCPN stelt vragen over Sybrandy’s Speelpark

RIJS/OUDEMIRDUM Rinze Visser en Sake Barelds van de NCPN volgen de ontwikkelingen over Sybrandy’s Speelpark op de voet. Ze vinden dat het college een politiek spel speelt. Visser en Barelds stellen vragen.

„De gemeenteraad kon woensdag 16 oktober zijn wensen en bedenkingen uiten over een gemeentelijke geldlening ten behoeve van het behoud en verplaatsing van Sybrandy’s Speelpark in Rijs/Oudemirdum. De eigenaar van het nabijgelegen recreatiegebied De Hege Gerzen had dit verzoek aan B&W gedaan. Gezien de hoogte van de gevraagde lening (€450.000.-) zijn B&W, alvorens zij hier een definitief besluit over nemen, wettelijk verplicht de gemeenteraad hierover te horen. Sybrandy’s Speelpark is een begrip in de wijde omgeving - ook in Lemmer - en is het meer dan waard dat deze recreatief-toeristische voorziening voor deze omgeving behouden blijft.

Bij een lening is het de bedoeling dat deze terugbetaald wordt. De destijds aan Jacobs DE geschonken €100.000.- zijn we kwijt; aan dezelfde multinational (geen mkb, dus) is nog een bedrag, oplopend tot €1.500.000.-, beloofd. Geen lening... ; meer dan €100.000.- uitbetaald geld voor niet verrichte werkzaamheden strand Lemmer. Waarom dan zo moeilijk doen over een geldlening? In die zin liet de NCPN zich uit tijdens de vergadering. En moeilijk wérd er gedaan. Door meerdere raadsfracties. Erger nog: zij stelden zich zeer negatief op. Terwijl zij eerder het weggeven van gemeentelijke bedragen stilzwijgend goedkeurden. Bij de tegenstanders van een lening en dus voor het verdwijnen van dit populaire en betaalbare speelparadijsje voor de kinderen zitten fracties die een wethouder in het college hebben. Er wordt dus een negatief spel gespeeld met dit speelpark.

De NCPN-fractie riep de namens drie partijen zittende wethouders op een goed uiteindelijk besluit te nemen. Voor de NCPN betekent dit dat de lening verstrekt kan worden. Opdat Sybrandy’s Speelpark - dan wel op een andere plek - voor de kinderen behouden kan blijven. Problemen binnen het college, een wethouder die in moeilijkheden komt, daar schieten de kinderen en allen die deze recreatievoorziening een warm hart toedragen, niets mee op.”