Interactieve sportsessies in ‘t Haske

JOURE In Party- en zalencentrum ‘t Haske in Joure worden maandag 28 oktober van 19.30 tot 22.30 uur interactieve sportsessies van binnensportverenigingen gehouden.

De gemeente De Fryske Marren heeft grote ambities. Sport en bewegen moet voor elke inwoner van De Fryske Marren mogelijk zijn, maar het moet ook leuk, eerlijk en zorgeloos zijn. DFM wil de juiste voorzieningen bieden, sportevenementen faciliteren en kinderen het plezier van sport al vroeg laten ontdekken. Naast plezier en gezondheid moeten sport en bewegen ook helpen om andere doelen te bereiken, zoals participatie, zelfredzaamheid en een vast ritme in de dag.

DFM is benieuwd hoe bewoners tegen die ambities aankijken. Wat zijn wensen en ideeën? En welke rol willen inwoners hierin willen spelen? Alleen kunnen we het niet voor elkaar krijgen; als we een echte topprestatie willen leveren, dan moeten we het sámen doen.

Door middel van interactieve sessies speelt de gemeente aan inwoners graag de bal toe voor een één-tweetje. Opgave kan via info@defryskemarren.nl.