Uitslagen van Damclub Nijemirdum

NIJEMIRDUM De uitslagen van Damclub Nijemirdum:

In de eerste klas toverde Gert Baukema een dam op het bord maar moest daarna nog secuur spelen om de winst binnen te halen tegen Egge Reinsma.

Igge van der Veer had een taaie tegenstander aan Piet van der Wal die dan ook verdienstelijk een puntje afsnoepte van de kampioen van vorig jaar,

Johannes van der Goot speelde zeer aanvallend tegen Pier Akkerman ,maar Pier wist in hevige tijdnood toch de juiste verdediging te vinden met remise als gevolg.

Berend Weistra profiteerde optimaal van de schijf extra die hij wat te gemakkelijk kreeg van zijn tegenstander Gelf Otter

In de tweede klas speelden Lucas Hoogkamp en Boake Pietersma een gelijkopgaande partij die voor elk een punt opleverde.

Ook Andries Roskam en Henk Bokma deelden de punten net voordat Andries een kapitale blunder zou maken.

Meine Pietersma kon het niet bolwerken tegen Leffert Walinga, en moest met een nederlaag genoegen nemen.