Roemenië roept komt op 13 december in Oudemirdum samen

OUDEMIRDUM Eind december is het alweer 30 jaar geleden dat Roemenië werd verlost van een jarenlange onderdrukking door hun toenmalige President Nicolae Ceaușescu.

Kort na deze gebeurtenis is er onder andere in de Zuidwesthoek van Friesland een beweging op gang gekomen, dit om de bevolking in Roemenië te helpen met in eerste instantie kleding en voedsel. Later zijn daar andere zaken bijgekomen als school en ziekenhuismeubilair enz.

Veel groeperingen en mensen in de omgeving hebben hieraan bijgedragen, te veel om te benoemen.

Onder de vlag van Roemenië Roept, zijn er door de jaren heen transporten met hulpgoederen naar Roemenië vertrokken, volgeladen met hulpgoederen, allemaal ingezameld, gesorteerd, schoongemaakt, ingepakt en ingeladen en op de plek van bestemming weer uitgeladen. Dit alles door mensen uit onze streek. Maar ook de vakanties van Roemeense kinderen hebben veel Zuidwesthoekers dichter bij het land gebracht

Contacten en vriendschappen

Er zijn contacten en vriendschappen ontstaan, en er zijn avonturen beleefd. De stichting Roemenië Roept is opgeheven maar om nog eens bij stil te staan bij wat er destijds op gang is gekomen wordt er een bijeenkomst georganiseerd in het dorpshuis van Oudemirdum.

De avond is bedoeld om herinneringen op te halen voor eenieder die op wat voor wijze ook heeft bijgedragen aan de succesvolle hulpacties, of die op een andere manier hiervoor belangstelling hebben gekregen. De avond is op 13 december 2019 in het Dorpshuis van Oudemirdum en begint om 19.30 uur

Er zijn oude beelden opgedoken die worden getoond den ie diverse activiteiten van inpakken tot uitladen en alles wat daartussen zit laten zien. Mensen die fotoboeken hebben of andere zaken die herinneren aan die tijd kunnen ze die avond meenemen. De insteek is een fijne avond.