Staken met tosti’s op Sint Ludgerusschool

BALK Op de Sint Ludgerusschool in Balk staakten de leerkrachten woensdag ook, maar ze deden dat op een heel eigen manier. Ze bakten tosti’s voor kinderen en ouders en ouders konden met het team in gesprek over de noodzaak van de staking.

Als de kinderen rond de tafel zitten waar de tosti’s worden geserveerd vraagt meester Patrick de Vries waarom de kinderen denken dat er eigenlijk geen school is deze dag. Om het geld is het antwoord van een jongetje. Juf Ineke Slagman legt dan uit dat geld natuurlijk belangrijk is, maar dat de school veel liever wil dat er meer leerkrachten komen. Dat er problemen ontstaan omdat er maar zo weinig meesters en juffen zijn. Zoals nu, want er is nu een juf ziek. En als er dan nog een meester of juf ziek wordt, dan staat er niemand voor de klas.

Meester Patrick vraagt dan of kinderen er wel eens over nagedacht hebben dat er eigenlijk heel weinig meesters op de school zijn en veel meer juffen. En als jongens later meester zouden willen worden, wat daar dan leuk aan is. Het eerste antwoord is grappig:’Dan krijg je veel snoep.’ Andere jongens zeggen dat ze dan leuk kunnen samenwerken met de kinderen en de andere collega’s. Beide aangehaalde punten blijken de crux te zijn in het hele staakverhaal. De opleiding tot leraar sluit heel vaak niet aan bij de behoefte die in ieder geval mannelijke studenten hebben. Zo moeten zij verplicht stage lopen bij peuters en daar hebben heel veel mannen niet zoveel mee. En ze haken daarom af. Met als gevolg heel veel vrouwen voor de klas, maar heel weinig mannen. ‘Toen ik de opleiding deed, was de verdeling man/vrouw fifty fifty. Toen we klaar waren, waren er nog maar 3 mannen over,’stelt Patrick. Hij vond zijn passie in zaken ernaast, onder andere in theatergroep Frets die muziek- en theatereducatie aan kinderen geeft. Maar heb je zoiets niet, dan verliezen mannen al snel de interesse voor het vak. Terwijl als ze zouden kunnen kiezen voor bijvoorbeeld alleen de bovenbouw waarbij ze les geven aan oudere kinderen dat vaak wel past. Bovendien is een betere verdeling man/vrouw voor de klas ook beter voor de leerlingen, vindt Patrick.

Susan de Horn vertelt dat er momenteel een leerkracht ziek is en dat iedereen dan zijn hart vasthoudt voor nog een zieke. ‘Het vinden van een invaller is dan ongelofelijk moeilijk.’ Zelf werkt Susan niet op donderdag. Maar laatst kreeg ze op die dag toch een telefoontje van de directeur. Of ze toch alsjeblief kon komen werken op die dag, want door ziekte stond er anders niemand voor de klas. Dat deed ze, maar dat zou anders moeten zegt ze. ‘Hier krijgen we het dan bovendien gemakkelijker voor elkaar dan in het westen. Onze directeur Sjors en Ineke Slagman gaan dan ook wel voor de klas staan. Maar er zijn heel veel scholen waar het gebrek aan leerkrachten dagelijks tot grote problemen leidt. Of waar klassen samen moeten worden gevoegd. Of er 50 kinderen in een klas zitten. Daar staken we ook voor.’