Zangdienst in Wijckel

WIJCKEL Op zondag 10 november om 19.30 uur, is iedereen welkom tijdens de zangdienst die wordt gehouden in de Vaste Burchtkerk te Wijckel. In deze dienst zullen bekende iedereen uit diverse bundels worden gezongen.

Voorganger is ds. P. Hulshof, terwijl Jacob Tijsseling het orgel zal bespelen.