Weromsjen yn Gaasterlân (449)

Jan Klijnsma (1911-1969) is geboren in Ruigahuizen als jongste zoon van Jakob Fokkes Klijnsma en Trijntje Berkenbosch. Jakob is vanaf 1927 foeragehandelaar te Balk. Het gezin woont in de Gaaikemastraat 34, nu de Vreeze. Jan gaat in 1925 als “jongfeint” aan het werk bij slager Jacob Brouwer te Hemelum en daarna bij Hessel Boschma aan de Harinxmastrjitte te Heeg. Van 1929-1931 is hij knecht bij slager Sietze Sonsma aan de Meerweg in Balk. Op de foto zien we hem staan bij de Luts voor de slagerij met op de achtergrond het Groene Kruis gebouw aan de Lytse Side. Na zijn Balkster periode gaat hij weer aan het werk in Heeg. Maar niet voor lang. Op 23 oktober 1931 gaat hij aan de slag bij slager Veltman, Tuinen 2 te Leeuwarden.

In 1934 trouwt hij met het buurmeisje Anna Siegert, dochter van Frederik Wilhelm Siegert, bakker te Leeuwarden, en Antje Piebes Veening. De bakkerij van Siegert staat op Tuinen 28 naast het gebouw van het Leger des Heils. De familie Siegert komt oorspronkelijk uit Duitsland en zijn jarenlang molenaar geweest op korenmolen ’t Lam te Woudsend. Jan Klijnsma neemt in 1934 de slagerij over van zijn baas Hijlke Veltman op de hoek van de Tweebaksmarkt met de Tuinen. Hij huurt de slagerij voor fl 13,50 per week. In 1939 verplaatst hij de zaak naar “Overkant Tuinen”, adres Tuinen 29. Rechtsonder de foto van de etalage van de nieuwe slagerswinkel.

Foto: Jaap Klijnsma uit Leeuwarden, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327