Provinsje Fryslân en Marrekrite ruilen 'water'

Recreatieschap Marrekrite en de provincie Fryslân ruilen stukken water. Marrekrite wordt eigenaar van een strookje water ten oosten van het Skareilân (onder het Starteiland) in de Snitser Mar. De provincie krijgt er een gedeelte in de nieuwe vaarweg in de Burd bij Grou voor terug.

Marrekrite wil de steigers van het Skareilân opnieuw inrichten en vroeg de provincie of zij de strook water in beheer mochten krijgen. De provincie wilde de geul door de Burd vanwege het ‘openbaar nut’ graag hebben.

Marrekrite krijgt door de ruil 4,1 hectare in beheer. Fryslân krijgt er 1,45 hectare voor terug. De deal is met gesloten beurzen afgerond.