Sybrandy’s Speelpark kan met lening definitief verhuizen

OUDEMIRDUM Sybrandy’s Speelpark mag verhuizen naar de locatie De Hege Gerzen. De gemeente geeft een lening aan Sjerp Jaarsma, de pachter van de Hege Gerzen. Met die lening kan de recreatieve voorziening voor de regio behouden blijven. Aan de lening en verhuizing zijn wel voorwaarden verbonden. Het college gaat de komende tijd de afspraken verder afstemmen met Jaarsma.

Lening geen staatssteun

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 16 oktober aangegeven dat er duidelijkheid moet komen of een lening van de gemeente geen ongeoorloofde staatssteun is. Het college heeft dat verder uit laten zoeken door externe juristen. De conclusie van dat onderzoek is dat hier geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Crowdfunding voorwaarde voor lening

Voordat het college de lening definitief verstrekt, moet Jaarsma aan de slag met de toegezegde crowdfunding. Dat betekent dat de enkele honderden inwoners en ondernemers die toezeggingen hebben gedaan, de daad nu bij het woord moeten gaan voegen. Dit is voor het college een belangrijk bewijs dat er draagvlak is in de regio.

Voorwaarden aan de natuur

Een ander belangrijk punt voor de gemeenteraad is de combinatie van het speelpark met de omliggende natuur. Door de ligging van De Hege Gerzen aan de IJsselmeerkust is er de afgelopen maanden veelvuldig contact geweest tussen de gemeente, Jaarsma en diverse natuurorganisaties. De uitkomst daarvan is dat er afspraken zijn gemaakt om de natuur en het landschap niet aan te tasten maar juist te verbeteren. Daarnaast wordt er door Jaarsma geïnvesteerd in een natuureducatief programma. Die afspraken worden vastgelegd in een aanvulling van het convenant Hege Gerzen.