B&W wil ‘t Haske opknappen en uitbreiden

BALK Deze maand voert de gemeente gesprekken met culturele en maatschappelijke instanties over een toekomstig Grut Haske. Met de toekomstige gebruikers wil de gemeente komen tot een passende ontmoetingsplek voor Balk. Duidelijk is dat daarbij ook een belangrijke rol voor het dorp is weggelegd in de toekomstige exploitatie.

Grut Haske wordt volwaardige ontmoetingsplek

Eerder dit jaar besloot het college in te zetten op ’t Haske als ontmoetingsplek voor het dorp Balk. Een opgeknapt Haske dat uitgebreid zou kunnen worden met een zaal voor grotere voorstellingen en bijeenkomsten: Grut Haske. Het college denkt dat dit het meest kansrijke scenario is. Een toekomst voor zalencentrum De Treemter in zijn huidige staat en exploitatievorm is voor het college geen haalbaar scenario.

Tientallen verenigingen

Uit de reserveringen van De Treemter blijkt dat vele verenigingen, families en ondernemers regelmatig gebruik maken van deze ontmoetingsplek van het dorp. Er is dus behoefte aan een ontmoetingsplek in Balk. Om te komen tot de best passende oplossing, wil de gemeente samen met die gebruikers nadenken over zowel de ruimtelijke en technische eisen, als een geschikte vorm van exploitatie.

Voor de realisatie van een Grut Haske is nog geen geld beschikbaar. Na uitwerking van de plannen kan het college daarvoor een aanvraag doen bij de gemeenteraad via de Kadernota.

Treemter is en blijft nog open

Zolang er nog geen concrete plannen zijn voor de nieuwe ontmoetingsplek, blijft zalencentrum De Treemter in bedrijf. Pachters Jappie en Zwaan Betsema heten iedereen tot die tijd van harte welkom in hun bedrijf.