Uitzonderlijk: een zwart ree

BAKHUIZEN Het is een niet vaak voorkomend verschijnsel, een zwarte ree in Gaasterland. Alhoewel ze wel eens voorkomen is dit volgens ontdekker Henk van den Brink in deze omgeving een zeer sporadisch verschijnsel.

Het zwarte ree liep in een groepje van 5 reeën totaal in het land tussen Bakhuizen en Warns. ‘Een mooi gezicht. Maar het was met verbazing toen ik het waarnam. We zagen het dier vanuit huis.’