100-jarige is mensenmens met begrip voor anderen

BALK Libertha Overdiep-Prins uit Balk vierde vrijdag haar 100e verjaardag. De eeuweling werd geboren in Wyckel in 1919 en groeide op in een bakkersgezin met twee broers. Zij was het middelste kind. Vader Hendrik Prins was bakker en ging met paard en wagen te “súteljen” in Wijckel en omgeving.

De kinderen moesten altijd mee helpen en toen de broers in de oorlog moesten onderduiken omdat ze anders in het leger moesten aantreden, moest de nu 100-jarige al hun werk doen. Ze moest vaak met de broodmand in de hand lopend de klanten bezoeken. Haar dochter Trix:’Ze vertelt vaak dat ze soms met een half brood door hoge sneeuwbulten moest gaan, want de klant was koning.’

Boekhandel in Balk

Overdiep-Prins heeft altijd in Wijckel gewoond tot ze ging trouwen met Gijs Overdiep. Hij had de tropische landbouwschool gevolgd en zou een tijd gaan werken op een rubberplantage. Door oorlogsomstandigheden ging dit echter niet door. Ze verhuisden naar Harderwijk, waar ook hun oudste dochter werd geboren. Door allerlei omstandigheden kwamen ze uiteindelijk in de boekhandel en drogisterij in Balk terecht , waar (schoon) vader en (schoon)zuster de scepter zwaaiden. In Balk kreeg het paar nog eens drie dochters.

De 100-jarige heeft altijd meegewerkt in de winkel op de van Swinderenstraat 42. In de huishouding zwaaide de schoonzuster de scepter.

In de weinige vrije tijd die het paar had, werden de inkopen voor de zaak gedaan. In haar jonge jaren had mevrouw Overdiep-Prins naailessen gevolgd en dat werd ook haar hobby. Als ze niet in de winkel was, zat wel achter de naaimachine. Ook handwerken was een hobby die graag over wilde dragen aan haar kinderen. Trix:’Ik kan me herinneren dat we op de winkelvrije middag thuis mochten komen met vreindinnetjes en zij ons dan leerde borduren.’

Honden

Toen de winkel vanwege de gezondheid van haar man van de hand moest worden gedaan, hebben zij en haar echtgenoot hele mooie jaren beleefd als “tatoeerder” van honden. Want airedaile terriers fokken was altijd de grote hobby van haar echtgenoot en zij werd daar in meegeetrokken. Net als in de winkel ontmoette ze daar ook altijd mensen en dat heeft haar gemaakt tot een mensenmens met begrip voor alles wat er gaande is in wereld en mensen.

Dat ze 100 jaar is geworden is voor haar en haar hele familie een bijzondere mijlpaal. Ze woont al weer 10 jaar tot groot genoegen in Talmahiem en haar kamer is haar domein geworden. Haar oudste dochter woont vlakbij en kijkt regelmatig om de hoek. De andere drie dochters wonen verder weg maar het contact is er niet minder warm om

Alles waar TE voor staat vermijden

Haar verpleger in Talmahiem vraagt wel eens hoe ze dat doet ,100 jaar worden’ en dan is steevast haar antwoord: “Alles waar TE voorstaat vermijden”. Waar ze altijd een druk leven heeft geleid altijd tussen mensen waarbij ze altijd rekening hield met anderen, vermaakt ze zich nu op haar kamer in Talmahiem in Balk met lezen, puzzelen en tv kijken. Bovendien wordt ze door liefdevolle handen en mensen omringd.

Oudste lid van de Doopsgezinde gemeente

Samen met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft ze haar verjaardag gevierd in de Doopsgezinde kerk in Balk. Ze is het oudste lid van de Doopsgezinde gemeente Balk – Woudsend. Toen vorige week een erpleegster in Talma een melodie neuriede en niet op de tekst kon komen wist ze de woorden feilloos voor te zingen, geleerd op de zondagsschool. Die woorden beaamde ze samen met haar kinderen op haar verjaardag volmondig: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag. Dank U dat ik mijn al mijn zorgen bij U komen mag.’