Súdwest-Fryslân na negen jaar ‘onder één dak’

SNEEK Bijna negen jaar na de officiële start van de gemeente Súdwest-Fryslân zit het grootste deel van de werknemers op een centrale plek, in de Marktstraat in Sneek. Vanmorgen opende burgemeester Jannewietske de Vries symbolisch de voordeur van het oude stadhuis, waarna enkele honderden ambtenaren naar hun nieuwe werkplekken stroomden.

De aftrap voor het project ‘centrale huisvesting’ was in 2015, toen de gemeenteraad het budget beschikbaar stelde (dat uiteindelijk zou uitkomen op ruim 19 miljoen euro). Sindsdien zijn in het oude centrum van Sneek 22 panden fasegewijs onder handen genomen.

Zo kreeg de gemeenteraad een nieuw onderkomen in het Bestjoershûs, verhuisde het bezoekadres en de publieksbalie naar de overkant van de Marktstraat (van nummer 15 naar nummer 8) in het Súdwesthûs, en gingen daarna de gebouwen van de voormalige gemeente Sneek (ook grenzend aan Kleine Kerkstraat, Gedempte Neltjeshaven en de Kruizebroederstraat) op de schop.

Niet alle gemeentelijke diensten zitten vanaf nu in Sneek. De gemeente houdt een baliefunctie in Bolsward, waar inwoners straks terecht kunnen in cultuur historisch centrum De Tiid, in het Bolswarder stadhuis. Het hoofdkantoor van de buitendienst verhuist van Sneek naar Bolsward, waar aan de westkant van de stad nieuwbouw wordt gepleegd. De planning is dat deze niet eerder dan in 2022 in gebruik kan worden genomen.

Súdwest-Fryslân ontstond in 2011, na een fusie van de gemeenten Sneek, Bolsward, Wymbritseradiel, Wûnseradiel en Nijefurd. Nadien groeide de gemeente tot haar huidige omvang, door het opheffen van de gemeenten Boarnsterhim (per 2014) en Littenseradiel (per 2018).

De voormalige gemeentehuizen in Bolsward, Workum, Witmarsum en Wommels kregen al een andere bestemming. Voor het gemeentehuis in IJlst, dat sinds vandaag leeg staat, wordt nu in samenspraak met Stadsbelang IJlst gewerkt aan een nieuwe invulling.

De ingebruikname van de nieuwe huisvesting ging gepaard met het verzoek aan alle medewerkers om thuis in de kasten en laden te duiken, om mee te nemen als Sinterklaascadeautje. De actie leverde ten minste tweeduizend presentjes op die gaan naar mensen die het niet breed hebben maar ook graag Sinterklaas willen vieren.