35.000 euro voor museum Warkums Erfskip

Workum - Museum Warkums Erfskip krijgt 35.000 euro uit het Iepen Mienskipsfûns Zuidwest Fryslân voor het realiseren van een permanente tentoonstelling over oorlog en verzet. In totaal keert het fonds 300.000 euro uit aan 37 projecten in de regio.

Het museum in Workum is gehuisvest in het Rijksmonument de Waag. Wegens ruimtegebrek heeft het museum delen van het oude stadhuis in gebruik. Zo is de Workumer Kamer, met zijn prachtige tegelwanden, schouw en bedstee, sinds begin 2019 hier gehuisvest. Nast de nieuwe expositie, wordt ook een studie- en archiefruimte gerealiseerd. Op deze manier blijft historie bewaard voor Workum en heeft het monumentale pand een prachtige nieuwe bestemming. Het hele project kost 139.144 euro.