Werkstraffen en jeugddetentie voor Bolswarder relschoppers

Van februari tot en met september pleegde een groep jongeren een flink aantal strafbare feiten in Bolsward. Joyriding, diefstal, belediging van ambtenaren, mishandeling en openlijk geweld zijn nog maar een greep uit de vele strafbare feiten die drie verdachten ten laste werden gelegd.

Op de zitting van 19 november stonden drie verdachten terecht voor de kinderrechter in Leeuwarden. Een van de verdachten, een 16-jarige jongen, hoorde 30 uur voorwaardelijke werkstraf met een proeftijd van 2 jaar tegen zich eisen. De jongen was tegen de rechter open en eerlijk over zijn aandeel in het openlijk geweld en de belediging waarvan hij werd verdacht. De rechter was het met deze eis eens en legde de straf conform de eis op.

Anders is dit met een 15-jarige jongen, die zeven strafbare feiten op zijn tenlastelegging had staan. Tijdens de zitting ontkende hij alles, terwijl er volgens de officier van justitie toch voldoende bewijs voorhanden was om zijn aandeel aan te tonen. Het ging hier om joyriding en diefstal. Ook de mishandeling en openlijke geweldpleging vond de officier bewezen.

De rechter legde tegen de 15-jarige 50 uur werkstraf op en twee weken voorwaardelijke jeugddetentie met een proeftijd van twee jaar en bijzondere voorwaarden, waaronder toezicht en begeleiding door de jeugdreclassering en het volgen van onderwijs.

De derde jongen die terecht stond was net 18 jaar geworden en werd verdacht van 12 feiten. Een deel van die feiten zou hij samen met de 15-jarige verdachte hebben gepleegd. De rechter sprak hem uiteindelijk vrij van drie feiten, omdat de rechter twijfelde of de 15-jarige medeverdachte de waarheid sprak over het aandeel van de 18-jarige verdachte. Maar de overige negen feiten konden wettig en overtuigend bewezen worden. Joyriding, vernieling, openlijke geweldpleging, belediging van agenten en het uitgeven van vals geld leverden hem 75 uur werkstraf op en vier weken voorwaardelijke jeugddetentie met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden als dagbesteding en begeleiding door de jeugdreclassering.

Een vierde verdachte, een 18-jarige jongen die meerderjarig was ten tijde van de gepleegde feiten, staat vrijdag 6 december op zitting. Hem wordt onder andere openlijk geweld en diefstal verweten.