Gemeente De Fryske Marren ziet niets in plannen voor hernieuwde gaswinning Oldelamer

REGIO - De gemeente De Fryske Marren zegt niets te zien in de plannen om hernieuwd gas te winnen uit het gasveld Oldelamer.

Dat gasveld ligt grotendeels in De Fryske Marren. ,,De gemeenteraad en het college zijn tegenstander van gaswinning hier en op andere plekken in de gemeente. Het college heeft dan ook een zienswijze ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit.”

De belangrijkste argumenten in de zienswijze van DFM gaan over de mogelijke overlast voor inwoners en de onzekerheden die er volgens de gemeente zijn in de berekeningen. De risico’s van gaswinning komen volgens DFM terecht bij een kleine groep inwoners zonder dat ze er zelf invloed op hebben.

,,Het nationaal belang van gaswinning is vooral financieel. Voor de inwoners is er op voorhand geen vergoeding geregeld voor eventuele schade en economisch nadeel als gevolg van de gaswinning. De gaswinning levert economisch voordeel op dat aantoonbaar ten gunste zou moeten komen van het gebied waar die winning plaatsvindt. Wij staan voor het belang van onze inwoners en wegen dat zwaarder dan het nationale economische belang.”

De risico’s van gaswinning worden door DFM ingeschat aan de hand van technische modelmatige berekeningen.

,,Omdat de kennis over de ondergrond volgens de gemeete beperkt is kan er nooit zekerheid ontstaan over de precieze omvang van de risico’s. Zelfs als de gaswinning definitief stopt is er geen garantie dat er geen nadelige gevolgen zullen volgen van de gaswinning.”

Negatief advies

Eerder al bracht het college in juni bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een negatief advies uit over het winningsplan. Dat advies gaat in op een aantal andere punten.

,,Wij vinden gaswinning niet meer van deze tijd en adviseren het ministerie om haar aandacht te richten op duurzame energievoorziening. Daarnaast zijn er onzekerheden over de inschatting van de veiligheidsrisico’s. Ook de gevolgen voor natuur en milieu zijn onvoldoende in beeld en welke gevolgen de optelsom van gaswinning in de bredere regio heeft. Een ander belangrijk punt is dat er geen zicht is op snelle afhandeling van eventuele schade. Tot slot ontbreken er garanties op tijdige en transparante communicatie over de gaswinning. Er is in het winningsplan zelfs niets opgenomen over de communicatie vanuit Vermillion.”

Over het gasveld Oldelamer

Het gasveld Oldelamer is in 1985 aangeboord en in 1993 in productie genomen. Sinds 2014 ligt de productie uit het gasveld stil.

Vermilion is van plan om de productie uit het gasveld te hervatten door een zogeheten sidetrack te boren vanuit één van de bestaande putten.

Die sidetrack gaat schuin de grond in, waardoor de feitelijke gaswinning plaatsvindt (voornamelijk) onder het grondgebied van de gemeente De Fryske Marren.