Afspraken in convenant vastgelegd omtrent betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen in De Fryske Marren

REGIO - De gemeente De Fryske Marren, de huurdersverenigingen Haskerland, Lemsterland en Zuidwest-Friesland en de woningcorporaties Accolade, Lyaemer Wonen, Wonen Zuidwest Friesland hebben donderdag de ‘Prestatieafspraken De Fryske Marren Jaarafspraken 2020’ ondertekend.

Daarin staan afspraken omtrent het belang van de volkshuisvesting en de huurders in De Fryske Marren. De betrokken partijen noemen het belangrijk dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen beschikbaar zijn in de gemeente.

Om die reden komen de corporaties en gemeente in 2020 met plannen voor de realisatie van nieuwe huurwoningen in Lemmer, Balk en Bakhuizen.

De corporaties investeren komend jaar in totaal 14 miljoen euro in de volkshuisvesting. Daarnaast wordt de verkoop van betaalbare huurwoningen beperkt.

Op basis van actieve monitoring, wordt bekeken hoeveel woningen nodig zijn. De corporaties zetten extra in op verduurzaming door het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van woningen.