Jaarlijkse uitloting certificatenactie klooster Hemelum is 7 januari

HEMELUM - De certificatenactie voor de renovatie van het klooster Hemelum heeft tot dusverre ruim driehonderd verkochte certificaten opgeleverd. Dat betekent een bedrag van 7.500 voor de renovatie. Dit is een begin waarmee de volgende renovatietaak wordt begonnen.

Zoals op de certificaten is aangegeven wordt eenmaal per jaar een aantal certificaten uitgeloot. Deze uitloting vindt dinsdag 7 januari plaats, na de Goddelijke Liturgie van het Feest van de Geboorte van Christus. Iedereen die uitgelote certificaten bezit zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht, zodat de uitbetaling (of terug storten aan het klooster) kan worden vastgelegd.

Maar het geld voor renovatie blijft nodig. Ook tijdens de uitlotings-dag kunnen gewoon weer certificaten worden gekocht.