Geen remises in eerste klas Damclub Nijemirdum

NIJEMIRDUM Tijdens de competitieavond van Damclub Nijemirdum viel afgelopen maandag geen enkele remise te noteren.

Zo won Pier Akkerman van Gelf Otter die gemakkelijk remise had kunnen maken. Johannes van der Goot won van Igge van der Veer die gemakkelijk remise had kunnen maken en Berend Weistra won van Stoffel Boersma die gemakkelijk remise had kunnen maken.

Profiteerde Gert Baukema vorige week nog van een blunder van zijn tegenstander, deze keer was hij zelf aan de beurt en profiteerde Siep Altena.

Piet van der Wal speelde een degelijke partij en won van Egge Reinsma.

In de tweede klas profiteerde Lucas Hoogkamp al vroeg in de partij van een fout van Auke Hartstra.

Ultsje Groen won kwam een schijf voor tegen Henk Bokma die nog goed tegenstand bood maar toch met verlies genoegen moest nemen.

Johannes Smits en Boake Pietersma gaven elkaar niks toe en deelden de punten.

Ook Heart de Vries en Meine Pietersma speelden remise.

Een mooie spannende partij tussen Andries Roskam en Leffert Walinga werd een overwinning voor Leffert