Mirjam Bakker terug als wethouder

SNEEK - Mirjam Bakker uit Sneek wordt namens D66 voorgedragen als nieuwe wethouder in het college van burgemeester en wethouders. Ze neemt de plaats in van stadgenote Stella van Gent (PvdA) die na een vertrouwensbreuk uit het college viel.

Als resultaat van de gesprekken die afgelopen weken gevoerd zijn met alle politieke partijen in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zal D66 aansluiten bij de huidige coalitie van CDA, VVD en GroenLinks.

Mirjam Bakker is op dit moment bestuursadviseur bij Wetterskip Fryslân. In de vorige bestuursperiode maakte ze ook deel uit van het college. Bakker zal gezien haar ervaring en competenties goed kunnen aansluiten bij het huidige college. Ze is een teamplayer, heeft veel bestuurservaring en beschikt over een provinciaal netwerk. De coalitie is verheugd dat D66, met Bakker, de coalitie wil komen versterken.

De fractievoorzitters van CDA, VVD en GroenLinks hebben gesproken met alle partijen in de gemeenteraad. D66 en de FNP bleven over voor vervolggesprekken. De FNP heeft zich na die gesprekken om inhoudelijke redenen teruggetrokken.

,,De FNP-fraksje hat de foar- en neidielen fan koalysjedielname op in rychje setten", laat fraksjefoarsitter Corrie Bergstra weten: ,,We hawwe de konklúzje lutsen dat no ynstappe net it goede momint is. De FNP wol nei de folgjende ferkiezingen graach fan it begjin ôf, oan koalysjefoarming meidwaan; om in akkoard mei elkoar op te stellen wêr’t de FNP útgongspunten goed yn nei foaren komme."

Het hoofdlijnenakkoord van deze bestuursperiode wordt ongewijzigd voortgezet. De portefeuilleverdeling wordt nog nader uitgewerkt. De datum van benoeming moet nog worden vastgesteld. De verwachting is dat dit in februari plaatsvindt.