Aanvulling op verhaal over Balkster drukker

BALK Henk Hoekstra stuurde de redactie deze week een aanvulling op het verhaal van zijn vader Bauke Hoeksta. Hoekstra jr. schrijft:

Dit is geen rectificatie, meer een aanvulling. In de Balkster Courant van vorige week stond een artikel dat oorspronkelijk geschreven werd voor het streekblad De Noordoostpolder, welk blad direct na de oorlog gestart is door mijn vader Bauke Hoekstra en zijn zoons Feike Duco en Otto in Balk. Naderhand en gedurende vele jaren speelde ik inderdaad in Emmeloord mee in dat geheel, eerst als fotojournalist, later als mede-directeur. Dat alles ging echter alleen dank zij de steun van en de samenwerking met mijn broers, die voor de techniek en de organisatie zorgden, vanaf het begin, ook in Emmeloord. Er was sprake van teamwork, waarbij ook verder tal van andere medewerkers betrokken waren. Vooral de aankondiging op de voorpagina: Henk Hoekstra veroverde als krantenman de Noordoostpolder zou een foutieve indruk kunnen wekken alsof ik iets op mijn eentje heb gedaan, een indruk die ik koste wat het kost wil vermijden. Ik ben vader en broers en medewerkers daarvoor veel te schatplichtig.

Hendrik Willem (Henk) Hoekstra