Gemeentelijk energieadvies zorgt voor 2000 duurzamere huizen

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft met duurzame energieadviezen 2000 woningeigenaren verleid om 2400 energiebesparende maatregelen te nemen.

Het doel om met het project Energiesprong SWF 1300 particuliere woningen te verduurzamen is daarmee gehaald. Er zijn ongeveer 25.000 particuliere woningen in Súdwest-Fryslân.

Het totale aantal woningen in de gemeente is 39.400. Veel daarvan kunnen wel een duurzame oppepper gebruiken. Uit gemeentelijk woononderzoek uit 2019 bleek dat de helft van alle woningen in de gemeente een energielabel D of slechter hebben, een score die vooral wordt veroorzaakt door particuliere woningen.

Energielabel A

Volgens de doelstellingen uit het landelijke Energieakkoord moeten de woningen in de gemeente in 2030 gemiddeld energielabel A hebben. Omdat particuliere woningen geen eigendom van de gemeente zijn, kan Súdwest-Fryslân weinig meer doen dan voorlichten en faciliteren, schrijven zij in de de evaluatie van het Energiesprongproject.

Met de energieadviezen is volgens de gemeente 1.680.000 kilogram CO2 per jaar bespaard. Woningeigenaren hebben na energieadvies van de gemeente 2400 duurzame maatregelen ingevoerd, verspreid over 2000 huizen. De meeste maatregelen betroffen isolatiewerk. De gemeente zat samen in het project met een isolatieadviesbedrijf. De gemeente draaide op voor de communicatie en marketingkosten en het bedrijf leverde het advies.

Mogelijk hoger

De gemeente denkt dat het aantal genomen besparingsmaatregelen hoger ligt, omdat sommige woningeigenaren na het advies wellicht energiebesparing bij een ander bedrijf inkochten. De subsidie voor isolatie verviel in 2017, waardoor het aantal aanvragen afnam. De gemeente is nu bezig met een nieuwe aanpak rondom energiebesparing.