Gemeente blijft bij niet-handhaven begraafplaats

RUIGAHUIZEN Gemeente De Fryske Marren blijft bij haar standpunt om niet te handhaven bij de natuurbegraafplaats in Ruigahuizen. Daarom had Stichting Gaasterlân Natuerlân eerder gevraagd. Volgens de stichting werden onder meer greppels veel breder en dieper afgegraven dan was toegestaan.

De stichting stapte in 2017 al naar de rechter met betrekking tot het bestemmingsplan. Volgens de stichting is de plaats niet geschikt voor een dergelijke begraafplaats. Met het beroep was de stichting echter te laat, zegt bestuurslid Theunie Zijlstra. ,,We hadden in eerste instantie niet in de gaten dat het allemaal zo groot zou worden.’’

Na de uitspraak van de Raad van State diende de stichting eind november 2017 een handhavingsverzoek in bij de gemeente. Het bestemmingsplan zou worden overtreden. Daarvan was echter geen sprake, oordeelde de gemeente, die toezichthouders de plek lieten inspecteren.

Ook tegen dat besluit maakte de stichting in april 2018 bezwaar. Dat het nog tot nu heeft geduurd voordat de gemeente op dit bezwaar een beslissing nam, snapt Zijlstra niet. ,,Dat is ons ook niet helemaal duidelijk.’’

De gemeente stelt dat het ‘in afwachting van de procesgang van andere besluiten omtrent de natuurbegraafplaats nog enige tijd heeft geduurd voordat de hoorzitting’ over het bezwaar kon plaatsvinden.