Raad Fryske Marren stemt in met zonnepanelen Broek

Wetterskip Fryslân mag zonnepanelen aanleggen op een terrein in Broek. Dat heeft de gemeenteraad van De Fryske Marren woensdag besloten.

Het waterschap wil bij de rioolzuiveringsinstallatie in Broek 1,5 hectare aan zonnepanelen neerleggen om energie op te wekken voor de installatie.

De beslissing zou eigenlijk twee weken geleden al zijn gevallen, maar toen besloot de raad op aanvraag van het gemeentebestuur nog even te wachten. Omwonenden van de zuiveringsinstallatie bleken door de plannen te zijn overvallen. Volgens verantwoordelijk wethouder Roel de Jong was er sprake van een misverstand tussen de gemeente en het waterschap.

Kritiek op landbebouwing

De raad had woensdag veel kritiek op het plan. Sommige raadsleden uitten bijvoorbeeld kritiek op het feit dat de panelen op het land worden gebouwd. Liever hadden ze gezien dat juist op gebouwen wordt gebouwd. Op de installatie bouwen is echter geen optie, omdat het waterschap nog moet onderzoeken wat voor mogelijk negatieve gevolgen er zijn voor de waterkwaliteit.

Volgens de FNP is het plan van het waterschap niet in overeenstemming met het beleid van de gemeente en loopt de wethouder met de plannen vooruit op het nieuwe beleid. Raadslid Chris van Hes (FNP) diende om die reden een motie in om toekomstige plannen op te schorten, totdat er nieuwe beleid was vastgesteld door de gemeenteraad. Dat beleid wordt over een paar maanden vastgesteld. ,,Neffens ús is dit net de korrekte manier fan bestjoeren’’, vond Van Hes.

Niet in overeenstemming

Wethouder De Jong gaf toe dat het plan niet in overeenstemming is met het huidige beleid. Hij zei dat ‘hiel formeel’ de raad eerst een nieuw beleid moet vaststellen. Toch vond hij dat het plan wel past in de gemeente. ,,Wat is net allinnich de letter fan it belied mar wat is ek de geast fan it belied?’’

De motie van de FNP werd door de raad weggestemd.