Stella van Gent uitgezwaaid in Súdwest: 'Het wethouderschap kan een 'hûnebaan' zijn'

SNEEK Súdwest-Fryslân heeft de afgetreden wethouder Stella van Gent (PvdA) gisteren uitgezwaaid. Van Gent beraadt zich op een terugkeer in de politiek, misschien wel in de Tweede Kamer.

Oud-wethouder Stella van Gent (PvdA) heeft woensdag officieel afscheid genomen van Súdwest-Fryslân. Met een drukbezochte receptie in Theater Sneek (op haar verzoek zonder toespraken, die loftuitingen kwamen er toch) zet zij een punt achter haar politieke carrière in de gemeente. ,,Maar ik zeg eerlijk: het is bálen om te moeten stoppen.’’ Na een ernstige vertrouwensbreuk binnen het college, die zich half november manifesteerde, moest de kleurrijke socialist haar werk als wethouder neerleggen.

Baan met risico’s

,,De polityk kin hurd en rau wêze. Hja seit wol: it is in hûnebaan’’, sprak burgemeester Jannewietske de Vries over het wethouderschap. De Vries haalde een recent onderzoek aan waaruit blijkt dat ongeveer 15 procent van alle wethouders in het land de termijn niet volmaakt. Dat is er één op zes of zeven. ,,Op in grut tal plakken lizze wethâlders ûnder fjoer. It is in baan mei in heech risiko.’’

Daarmee maakte De Vries duidelijk dat lokale politici die hun nek durven uitsteken vooral respect verdienen. Over Stella van Gent: ,,Se hat har mei hert en siel ynsetten foar de mienskip. Altyd striidber en mei idealen.’’

Pelgrimstocht en toekomstplannen

Van Gent is niet van plan uit de politiek te stappen. De komende maand gaat zij eerst een pelgrimstocht maken, daarna is het tijd voor toekomstplannen. Een zetel in de Tweede Kamer is een scenario dat haar aanspreekt. Want: ,,Ik ben niet geknakt. Ik voel me eerder gesterkt. De PvdA gaat altijd strijdvaardig te werk. We moeten strijden voor gelijke kansen, voor zwakkeren, tegen onrecht. Als je niets doet, neemt de ongelijkheid toe. Pieter Jelles Troelstra, Domela Nieuwenhuis: de erfenis van die eerste socialisten stuwt mij nog altijd voort.’’

Mirjam Bakker (D66) volgt Van Gent op in het college.