Uitslag van dc Warns tegen dc Oosterend

WARNS De uitslag van de gespeelde wedstrijd in de Zuidwesthoekcompetitie tegen damclub Oosterend van dinsdag 21 januari.

Oosterend Warns

1. K. Louwsma J. Bergsma 1-1

2. U. Bouma B. Westhof 1-1

3. J. Greidanus A. Batteram 0-2

4. R. Strikwerda W. Bruinsma 1-1

5. G. Dijkstra J. Westhof 0-2

6. L. Bouma A.J. Venema 1-1

7. J. de Jong J. Folkertsma 2-0

8. J. Rispens F. Valk 0-2

9. S. Strikwerda B. vd. Wal 1-1

Totaal: 7-11