Uitslagen van Bridgeclub Balk

BALK De uitslagen van de vierde zitting, ronde vier van Bridgeclub Balk van afgelopen maandag.

A.

1. Julius Lolkema & Bennie Postma 59,38; 2. Herman Mous & Mattheo van Rijs 54,17; 3. Meinze Kuiper & Sjoerd de Groot 53,75; 4. Hardy Meijer & Domien Flapper 52,50;

5. Kerst Boersma & Gerrit van Eck 51,88; 6. Boudien de jong & Ackelyn Stapensea 51,56;

7. Durk Bosman & Hendrik Eppenga 49,38; 8. Wiebe Visser & Hilbrand Uiterwijk 47,40; 9. Gosse Hylkema & Sjoerd van der Land 45,00; 10. Cathy Krenning & Hanneke Steensma 43,13; 11. Marianne van Olffen & Bertus Nijholt 41,15.

B.

1. Binne Eppenga & Roelie de Graaf 68,75; 2. Harm van der Zee & Rimmy Bouwer 58,82; 3. Sipkje van Gosliga & Riekie Witteveen 56,74; 4. Jouke Woudstra & Fedde van der Zee 48,13; 5. Wigle Haringsma & Japke Haringsma 45,65; 6. Doet Lievaart & Sietske Lolkema 44,65; 7. Margreet van ’t Land & Antje Laagland 38,41; 8. Alie Sijtsma & Hendrina Monkelbaan 38,18.