Touwtrekkers It Heidenskip overtuigend naar titel op NK

IT HEIDENSKIP Onbedreigd en ongeslagen pakte Touwtrekvereniging It Heidenskip zaterdag de nationale indoortitel touwtrekken in de klasse tot 680 kilogram: ,,De koningsklasse.” Een reconstructie van een week van wegen, WK-ambities en winst in Wolvega.

,,Bist nei de kapper west, Wytze?” Coach Hendrik Miedema oogt ontspannen als zijn ploeg dinsdagavond voor het laatst traint richting het NK Indoor Touwtrekken, vier dagen later. Er is ruimte voor een lach, maar als de spanning op het touw komt, verandert dat. Verbeten gezichten, gespannen bovenbeenspieren, zo nu en dan een korte aanwijzing. ,,Hâld dy drok yn fuotten hè”, klinkt het niet veel later serieus. ,,By perse, by perse. Net omheech komme!”

De trainingslocatie verraadt niet direct een topsportklimaat, maar is in al zijn eenvoud juist ergens charmant en uiterst efficiënt. Een schuur op een boerenerf van maatschap Van der Heide tussen It Heidenskip en Koudum is omgetoverd tot oefenruimte waar zowel het team van It Heidenskip als De Watermannen uit Wolvega trainen. Gezamenlijk. Op deze manier worden de krachten letterlijk gebundeld. ,,Je kinne elkoar fersterkje”, is de uitleg van voorzitter en lid Arjan Jenema.

Om ruimte te besparen is aan het eind van de schuur een soort katrolconstructie gemaakt, zodat beide ploegen naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar. Miedema drentelt tussen beide achttallen door, regelmatig aanschouwt hij het geheel vanuit gehurkte positie, op dezelfde hoogte als zijn zwoegende pupillen.

Voorafgaand aan de ‘generale’ heeft de ploeg een weegmoment. Toch altijd weer spannend, zo meldt Jenema. Zeker omdat de gewichtsklasse in de competitie -waar de ploeg uit It Heidenskip onlangs de sterkste was in de regio Noord- veertig kilo hoger ligt dan op het NK. ,,Guon moatte op it lêst noch goed har bêst dwaan, mar it slagget altyd”, zo verzekert Jenema vanuit de geïmproviseerde kantine.

Naast wat lege bierkratjes valt een veelvoud aan bekers op. ,,En op ' e souder lizze noch folle mear”, meldt Miedema. De vereniging die sinds sinds 1985 officieel bestaat, heeft al de nodige prijzen binnen gesleept, nationaal en internationaal. Het tekent het niveau van de vereniging. Ondanks de gekunstelde voorzieningen -die, nogmaals, efficiënt genoeg zijn om goed te trainen- draait de ploeg op het hoogste niveau mee.

Ook vlaggen van toernooien in landen als Italië, China en Ierland trekken de aandacht. In dat laatste land is over twee weken het open WK. ,,It is spitich dat wy dêr net mei de hiele ploech hinne kinne”, kijkt Jenema alvast vooruit naar de mondiale krachtmeting. Drie vaste krachten gaan niet mee. ,,Oars hiene wy echt kâns makke.”

Die overtuiging komt voort uit het succesvolle NK, dat zijn ploeg relatief gemakkelijk wint. In sporthal De Steense in Wolvega is zaterdag geen team opgewassen tegen de krachtpatsers uit It Heidenskip. Ze krijgen zelfs geen punt tegen. ,,It gong perfekt”, is dan ook de logische samenvatting van Jenema.

Onderstaande beelden zijn van de finale tegen Deinum-Britsum (tekst loopt verder na de video).

Maar wie denkt dat touwtrekken alleen een lompe krachtsport is, komt bedrogen uit. Techniek en ook overzicht zijn minstens zo belangrijk. ,,Do moatst stabyl wêze. Rêstich. As der ien fersaakt giet de hiele ploech der oan”, legt coach Miedema uit. ,,En sjen nei de tsjinstander is ek belangryk.” Want als daar enige zwakte te bespeuren valt, is het een kwestie van doorpakken totdat de benodigde vier meter zijn binnengehaald.

Of dat eind februari in het Ierse Letterkenny net zo gemakkelijk gaat als in Wolvega is niet direct de verwachting van Jenema, maar hoop is er wel: ,,Wy geane der hinne mei it idee om foaroan te einigjen. In plakje by de earste trije soe prachtich wêze, mar it is ôfwachtsjen.”

Yme Gietema.