Martinikerk Sneek krijgt uitstulping

SNEEK - Het kerkbestuur van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in Sneek wil met een op 2,14 miljoen euro begroot verbouwplan de binnen- en buitenkant van de Martinikerk toekomstbestendig te maken.

Opvallend element is een ellipsvormige, groen gekleurde aanbouw tussen de kerk en de klokkentoren.

De PKN heeft een bouwvergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Met de opgebouwde reserves in de achterzak en de verkoop van de Ooster- en de Zuiderkerk hoopt de PKN twee derde deel van het benodigde geld voor de verbouw van de kerk op het kleed te krijgen. De rest moet onder andere uit fondsenwerving komen. ,,Daar moeten we nog mee aan de slag”, zegt Tjeerd van der Kooy van de bouwcommissie van de PKN.

Het kerkbestuur heeft in het vernieuwbouwtraject architectenbureau Kijlstra-Brouwer in Beetsterzwaag in de arm genomen. Dat bedacht een moderne uitstulping waarvoor het oude kostershuis plaats moet maken. De ellipsvormige groene uitbouw wordt ingeklemd tussen de steunberen van de kerk en de klokkentoren. De groene kleur van de nieuwbouw is vergelijkbaar met die van het museum Nemo in Amsterdam.

De duurzame nieuwbouw waarmee de toegankelijkheid en het multifunctionele karakter van kerk wordt verbeterd, biedt ruimte aan een van de (vergader)zalen van verschillende grootte die allemaal goed bereikbaar worden. Een dergelijke centrale ontmoetingsruimte die de kerk een open karakter geeft, is een hoofdpunt in het programma van eisen dat de kerkrentmeesters vooraf samenstelden. Mooie bijkomstigheid is dat achter het kostershuis verborgen monumentale details van de Martinikerk straks weer zichtbaar worden.

In de met een lift bereikbare kelder van de kerk komen toiletten. Een groter podium wordt geschikt voor bijvoorbeeld muziekuitvoeringen en evenementen als het Sinterklaasfeest voor 70-plussers. Er komt ook een keukenvoorziening en de jeugd krijgt een eigen ruimte.

Tijdens informatieavonden is de kerkgemeenschap betrokken bij de plannen. Het ontwerpplan is in samenspraak met de gemeente SWF ter beoordeling gestuurd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze is volgens PKN positief gestemd over het nieuwe ontwerp. Ook de adviescommissie Hûs en Hiem is in hoofdlijnen akkoord.

Voor de planvorming is door BDM bouwhistorisch onderzoek gepleegd. Kerk en sacristie hebben een hoge monumentenwaarde. De aanbouwen uit de jaren dertig hebben een geringere waarde.