Leilindes Lutskade worden verplaatst

BALK De gemeente De Fryske Marren begint maandag met het verplaatsen van 31 knotlindes langs de Luts. Dit in verband met de renovatie van de Lutskade, die gepland staat voor oktober 2020.

 

Het gaat om de bomen tussen de Teernstrabrug en de Ossebrug, aan de kant van de Raadhuisstraat. Het verplaatsen van de knotlindes is al voorbereid in het voorjaar van 2019, door de bomen voor te bewerken: de kluiten zijn toen ‘rondgegraven’, de wortels zijn ingekort en er is worteldoek aangebracht. Dit om de overlevingskans van de bomen zo groot mogelijk te houden. Na de renovatie van de kademuur komen de bomen namelijk weer terug langs de kade.

Monumentaal

Van de 31 bomen zijn zo’n 20 zelfs 120 jaar of ouder. De bomen langs de Luts vormen een beschermd dorpsgezicht, typerend voor Balk. De Nationale Bomenbank verzorgt de verplaatsing van de lindes. Ze komen tijdelijk te staan op een weiland langs de Jachthavendyk in Balk. Per dag worden zes bomen verplaatst, zodat de gemeente ongeveer vijf dagen bezig is. In verband met de werkzaamheden is de Raadhuisstraat van nummer 17-72 tijdelijk gestremd. Na het verplaatsen van de bomen wordt begonnen met herstraten, daarna is de straat weer toegankelijk voor verkeer.

Met de direct aanwonenden wordt gekeken naar een tijdelijke oplossing langs de kade als ‘vervanger’ van de bomen, bijvoorbeeld bloembakken. Dit is één van de onderwerpen voor de bewonersavond die binnenkort plaatsvindt voor de direct aanwonenden.