'Laat Modelspoormuseum Sneek voor vijf jaar naar Hemmen verhuizen'

SNEEK - Het Modelspoormuseum in Sneek moet de kans krijgen om voor vijf jaar naar industrieterrein de Hemmen te verhuizen, zo vinden de raadsfracties in Súdwest-Fryslân.

Het college van burgemeester en wethouders gaf in december aan niet mee te willen werken aan een verhuizing naar het pand van Bert Meubelen. Sindsdien zit het dossier in een impasse. De huidige locatie in het stationsgebouw is volgens het museum te klein. „Het is echt passen en meten om de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten”, aldus museummanager Jan Willem van Beek.

Súdwest-Fryslân ziet het museum het liefst verhuizen naar het centrum van Sneek, maar een lange zoektocht van de gemeente en het Modelspoormuseum leverde niets op.

Douwe de Boer, secretaris en penningmeester van het museum, sprak daarom woensdagavond de commissieleden van Boarger en Mienskip toe. Hij hield een pleidooi voor de verhuizing op het industrieterrein. „Dat wij op deze locatie publiek uit de binnenstad zouden wegtrekken is een verzinsel”, aldus de Boer. Uit een gehouden enquête zou juist blijken dat er veel mensen van buiten de stad met de auto naar het Modelspoormuseum komen.

Zelfstandig raadslid Harmen de Wind stelde voor het Modelspoormuseum toe te staan voor vijf jaar naar de Hemmen te verhuizen. Dat kreeg brede steun. FNP-er Jitske Ruiter-Postma sprak over het museum als een parel die niet verloren mag gaan. Pieter Greidanus (CDA) noopte het college tot een snel besluit. „Anders zijn we het kwijt”, vulde Paula van der Veer (PvdA) aan.

Wethouder Gea Wielinga (CDA) gaf aan dat ze de verhuisplannen op ruimtelijke gronden wel moest afkeuren. Wel stelde ze voor dat de raad een motie indient zodat het college een tijdelijke verhuizing toch kan toestaan. Die motie kan naar verwachting op brede steun rekenen en wordt dan tijdens de eerstvolgende raadsvergadering, 27 februari, ingediend.