Taizédienst in It Breahûs

BALK In It Breahûs te Balk is zondag 23 februari vanaf 9.30 uur een Taizédienst. De dienst wordt verzorgd door pastor B. Posthumus en de Cantorij van de Protestantse Gemeente Balk.

De stichter van de Taizé-gemeenschap, frère Roger, legde in 1940 de basis voor de Taizé gemeenschap. Met een aantal gelovigen vormde hij een broederschap in het Franse dorpje Taizé met de bedoeling daar jongeren te ontvangen en ruimte te bieden voor ontmoeting en geloofsbeleving.

Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een wereldorganisatie. Duizenden jongeren en ook ouderen trekken jaarlijks naar Taizé om elkaar te ontmoeten en om samen te zingen en te bidden. De manier waarop in Taizé de dagelijkse diensten zijn ingericht wordt over de hele wereld nagevolgd. Kenmerkend voor de vieringen zijn de liederen, kort en meerdere keren herhaald in meerdere talen gezongen. Verder is de stilte beleven een vast onderdeel en worden Bijbelteksten gesproken en gebeden gezegd.

Zondag 23 februari is It Breahûs de plaats waar iets van Taizé te beleven is. Er worden ook beelden vertoond van Taizé- initiatieven in deze tijd. Ook zal Sigrid Commijs, die Taizé afgelopen zomer heeft bezocht, vertellen over haar ervaringen. Een muziekgroep begeleidt de cantorij.