Histoarysk Wurkferbân zoekt informatie over Friese Indiërs

MIRNS/BAKHUIZEN De Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân zoekt informatie over twee Gaasterlandse personen die tijdens de oorlogsperiode 1942-1949 in Nederlands-Indië waren.

Het gaat om Rein Beerend Folmer en Zwaantje de Jong. Het Wurkferbân ontvangt graag foto en verdere verblijfsinformatie.

Rein Beerend Folmer

Folmer werd 14 juli 1885 geboren in Mirns en Bakhuizen. Hij was een zoon van boswachter Beerend Folmer en Annigje van der Meer. Vader Beerend hertrouwde met Trijntje Nagelhout. Rein Beerend Folmer vertrok in 1906 ongehuwd naar Indië; hij overleed 27 januari 1945 in Bandoeng (Indië). Was hij getrouwd? Had hij kinderen?

Zwaantje de Jong

Zwaantje de Jong werd 10 december 1888 in Hemelum geboren. Haar ouders waren Henricus de Jong en Regina Meijer. Zwaaantje was parochielid in Bakhuizen. In 1913 vertrok zij als Zuster Religieus, genaamd Regina, naar Indië en overleed 2 augustus 1945 in het Jappenkamp Muntilan.

Militairen

De Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân is naast de informatie over deze twee personen uit Gaasterland ook op zoek naar verhalen van militairen die in de periode 1946-1949 in Indië waren. Wie informatie heeft, kan contact opnemen via stichtinghwg@gmail.com of met Jan Geert Vogelzang via 06-48803642 of jgvogelzang@gmail.com.